9. konference o výchově a volném čase

              Olomouc, 13.-14. 6. 2013 

     
  
Přihlášení
Na konferenci se přihlásilo: 

celkem 43 lidí

- Kdo se přihlásil? Podívejte se na SEZNAM ÚČASTNÍKŮ ZDE !
 

Program

9. konference o výchově a volném čase:
 

 
 Program jednotlivých dnů:
 
 
čtvrtek 13. 6.

- registrace a zahájení
- hlavní referáty
- workshopy
- valná hromada AVPVČ
- společenský večer

pátek 14. 6.

- studentská sekce 
- závěry z konference
- zakončení
 


 Více v sekci program !


      Konferenci pořádá Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času ve spolupráci s CMTF UP v Olomouci.

 

   Organizátor a kontakt
9. ročník konference O výchově a volném čase připravuje Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času ve spolupráci s Katedrou křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

CMTF UP, Katedra křesťanské výchovy
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
Kontaktní osoba a hlavní organizátor:
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
www.cmtf.upol.cz  e-mail: helena.pospisilova@upol.cz
  Mgr. Milena Öbrink Hobzová
  milena.obrink@gmail.com


Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času 
Kněžská 8 
370 01 České Budějovice
e-mail: avpvc@quick.cz  
web: http://www.avpvc.czKonference o výchově a volném čase 2013
http://www.avpvc.cz/konference13    


Vědecký výbor konference
doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. (TF JU, AVPVČ)
PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. (PdF MU, AVPVČ)
Mgr. Jan Sýkora (PdF UHK, AVPVČ)
PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.(PdF UHK, AVPVČ)
PhDr. Otakar Jíra (AVPVČ)
Bc. Ondřej Knotek (AVPVČ) 
Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.(CMTF UP)
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.(CMTF UP, AVPVČ)

Organizační výbor konference
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Milena Öbrink Hobzová
Mgr. Richard Macků, DiS. (web, přihlašování)

 

Místo konání mapa

CMTF UP  
Katedra křesťanské výchovy

Katedra křesťanské výchovy byla založena v roce 1993. Realizuje výuku katechetických, pedagogických a psychologických předmětů. 


Konference se uskuteční v budově Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5. 
Více informací najdete v sekci "
Termín a místo konání".

Spojení a ubytování:
Vlastivědné muzeum se nachází v centru Olomouce v blízkosti tramvajové zastávky "Náměstí republiky" (tram 2,4,6).

Organizátor konference nenabízí pro její účastníky zvláštní ubytování. Další informace o ubytování naleznete v sekci "Termín a místo konání".

 

Konference o výchově a volném čase, Olomouc, e-mail: helena.pospisilova@upol.cz